בונים הסכמות

הקיום של שני לאומים במדינה אחת יוצר המון מתיחות המתבטאת בשסע הלאומי. במסגרת "מדד ההסכמות" שביצע הקונגרס הישראלי גילינו נתונים מעניינים, שנשמח לחלוק איתכם בפרק זה