מצוקת הקרקעות לבנייה: כיצד היא משפיעה על העדה הדרוזית?

סוגיית הקרקעות לבנייה בעדה הדרוזית היא מורכבת. המדינה לקחה בעלות על חלק ניכר מהאדמות הפרטיות של הדרוזים מחד, וצמצמה את תוכנית המתאר של הכפרים הדרוזיים מאידך. התוצאה היא מצוקת דיור של צעירי העדה הדרוזית.

  1. קראו קטע מטור הדעה מהעיתון "גלובס"
  2. השיבו על השאלה שאחריו
תוכן הפרק
0% הושלמו 0/2 שלבים