דרוזים: הם יותר ישראלים או יותר דרוזים?

לעדה הדרוזית “ברית דמים” עם החברה הישראלית, שבאה לידי ביטוי, בין השאר, בשירות בצה”ל ובהשתתפות במלחמות ישראל ובפעולות צבאיות.

עם זאת, מחקרים שנערכו בשנים האחרונות מצביעים על כך שהזהות המרכזית של צעירי העדה הדרוזית היא “דרוזים”, השנייה “ערבים” ורק השלישית “ישראלים”.

אז מה היא הזהות הדרוזית?

  1. צפו בסרטון, ואחרי שסיימתם לחייך –
  2. השיבו על השאלה שאחריו
תוכן הפרק
0% הושלמו 0/2 שלבים