השפה הערבית

שפה היא כלי ביטוי מרכזי עבור כל אדם, אך היא הרבה מעבר לכך. השפה משמשת כלי מסייע להבנת התרבות החברתית של דובריה, ולכן – מי שרוצה להכיר את האחר באמת, ילמד את שפת אימו של האחר. ואגב, מעמדה של השפה הערבית בארץ ובעולם אינו ניטרלי, כפי שממחיש הקטע הבא מתוך הקומדיה "הדיקטטור".