התמודדויות עם המצב הקיים

ישנן מספר דרכי התמודדות עם השלכות המצב הקיים בסוגיית הנישואים בישראל שהכרנו בפרק הקודם. בואו נכיר אותן מקרוב, ונדון עד כמה הן נותנות לכך מענה: