ייצוג הולם בחברה הישראלית

במסגרת המשאל שביצע הקונגרס הישראלי, עלה כי דוברי רוסית בישראל מרגישים כי הם אינם זוכים לייצוג הולם במוסדות המדינה השונים ובחלק מענפי המשק.

  1. בצעו את המשימה
  2. השיבו על שאלת סקר
תוכן הפרק
0% הושלם 0/2 שלבים