כור היתוך או פסיפס תרבותי?

החברה הישראלית מורכבת מקבוצות מרקעים תרבותיים, חברתיים, אתניים ודתיים שונים. בשנותיה הראשונות של המדינה הנהיג דוד בן-גוריון מדיניות של כור היתוך, שמטרתה למזג ולהטמיע את הקבוצות השונות יחד כך שתיווצר קבוצה הומוגנית אחת בעלת מאפיינים דומים, מה שהביא לנו את דמות ה"צבר", היהודי-ישראלי החדש. אפשרות אחרת היא לשמר את הייחודיות של כל קבוצה בנפרד ולייצר פסיפס תרבותי מגוון והטרוגני.

  1. הקשיבו לשיר
  2. בצעו את המשימה
  3. צפו בסרטון
  4. השיבו על שאלות הסקר