מגילת העצמאות – האם אפשר להסכים עליה?

מגילת העצמאות היא המסמך המכונן של מדינת ישראל, ולכן הסכמות לגביו הן הבסיס לחיים משותפים.

האם הערבים בישראל יכולים להסכים על המגילה העוסקת במורשת ובחזון של העם היהודי?

צפו בקטע מהריאיון הבא, והשיבו על השאלה שאחריו.