מה אתם יודעים על דוברי הרוסית בישראל?

בואו ננסה להכיר קצת יותר את הישראלים דוברי הרוסית והאתגרים שלהם בחברה הישראלית.

בחידון הטריוויה שלפניכם יוצגו שאלות הנוגעות לדעות, תחושות ואורחות החיים של ישראלים דוברי רוסית, והדרך שבה הם נתפסים בחברה הישראלית. אתם תידרשו לנחש את התשובה הנכונה מבין האפשרויות המוצעות, כאשר בסוף כל שאלה תופיע התשובה הנכונה בצירוף הסבר. הנתונים המוצגים בחלק מן השאלות מבוססים על תוצאות המשאל שנערך ע"י הקונגרס הישראלי בשיתוף לובי המיליון.

בסיום החידון תוכלו לראות היכן הידע שלכם עומד ביחס לשאר המשתתפים.

בהצלחה!

תוכן הפרק
0% הושלמו 0/1 שלבים