מה אתם יודעים על נישואים בישראל?

רגע לפני שאנחנו מתחילים, בואו נבדוק משהו

בחידון הטריוויה שלפניכם יוצגו שאלות הקשורות למושגים ולהגדרות הנוגעים בסוגיית הנישואים בישראל. אתם תידרשו לנחש את התשובה הנכונה מבין האפשרויות המוצעות, ובסוף כל שאלה תופיע התשובה הנכונה בצירוף הסבר.

הנתונים המוצגים בחלק מן השאלות מבוססים על תוצאות המשאל שנערך ע"י הקונגרס הישראלי. בסיום החידון תוכלו לראות היכן הידע שלכם עומד ביחס לשאר המשתתפים.

תוכן הפרק
0% הושלמו 0/1 שלבים