סיכום יחידת הלימוד

כל הכבוד!
אחרי מסע ארוך ומפותל הגעתם לסוף יחידת הלימוד

נסיים את יחידת הלימוד בקטע מתוך ה"הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם" שאומצה על ידי ארגון האומות המאוחדות בשנת 1948:

כל איש ואישה שהגיעו לפרקם רשאים לבוא בברית הנישואים ולהקים משפחה, ללא כל הגבלה מטעמי גזע, אזרחות או דת. הם זכאים לזכויות שוות במעשה הנישואים בתקופת הנישואים ובשעת ביטולם".

אחרי שהכרתם מקרוב את סוגיית הסדרי הנישואים בישראל, את האפשרויות השונות, את מי שמנוע מלהינשא בארץ, את ההשלכות השונות ואת הדרכים השונות להתמודדות עימן :

האם אתם חושבים שהצהרה זו של זכויות אדם תקפה בישראל?
תוכן הפרק
0% הושלמו 0/1 שלבים