שורשי הקהילה והעליה ארצה

עכשיו אחרי שלמדנו על ההשערות השונות לקיומה של הקהילה היהודית באתיופיה, בפרק הנוכחי נמשיך עם ההכרות ההיסטורית. ראשית, נתוודע לתקופות טובות יותר ופחות שחוותה קהילת ביתא ישראל באתיופיה, בהמשך נלמד על המגע והקשר שנרקם בין הקהילה לבין יהדות התפוצות,  ולבסוף נפרט על מבצעי העלייה של הקהילה למדינת ישראל. בסוף הפרק גם נכיר מקרוב את סיפורם של אלו שלא שרדו את המסע המפרך ונתייחד עם זכרם.