תחילתו של שבר

בשנת 1973, הרב הראשי לישראל, הרב עובדיה יוסף, הוציא פסיקה הלכתית וקריאה פומבית להכרה ביהדותם של קהילת ביתא ישראל כנצר לשבט דן שגלו בגלות עשרת השבטים. לפסיקה זו הייתה השפעה מכרעת במהלך להחלת חוק השבות על יהדות אתיופיה, ובמהלך של ממשלת ישראל להעלאת יהדות אתיופיה ארצה. עם זאת, לא היה בה די כדי שהגורמים הדתיים האורתודוקסיים במדינה, ובכללם הרבנות הראשית, יכירו ביהדותם באופן אוטומטי. 

תוכן הפרק
0% הושלמו 0/2 שלבים