רקע היסטורי

כדי להבין את תולדות יהדות אתיופיה, המכונה גם ביתא (או: בֵּתֶּה) ישראל, יש תחילה להסביר שבכל הנוגע להיסטוריה של הקהילה עד המאה ה-14, שרדו מעט מאוד מקורות ראשוניים ורוב המידע שכן שרד עבר בעל פה לאורך הדורות.

כיצד הגיעו יהודים לאתיופיה?

קיימות כמה השערות שונות לשאלה זו, ולהלן נפרט את העיקריות שבהן: