יוצאי אתיופיה והחברה הישראלית

במבט לאחור, כיצד נראית השתלבותם של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית? 

את הפרק הראשון ביחידת הלימוד חתמנו בעלייה של קהילת ביתא ישראל מאתיופיה למדינת ישראל ובפרק השני הכרנו מקרוב את השבר שחוו מהממסד שהתייחס אליהם באפליה ובגזענות. במילים אחרות, מה שהיה יכול להיתפס כ"סוף טוב הכול טוב" מתברר כמורכב יותר בתפיסות ובנרטיבים השונים.  

בשנת 2021 ערך הקונגרס הישראלי משאל שבחן את העמדות השונות של ישראלים מתוך ומחוץ לקהילה האתיופית, בנוגע להשתלבותם בישראל. במשאל שערכנו רצינו להבין יותר איך תופסת כיום החברה הישראלית את קהילת ביתא ישראל ואיך תופסת קהילת ביתא ישראל את עצמה ביחס לחברה הישראלית: במסגרתו שאלנו שאלות הנוגעות לתפיסה של הציבור הישראלי לגבי המניעים לעלייה מאתיופיה, האם לדעתם קיימת גזענות ואפליה, והאם קהילת ביתא ישראל מיוצגת דייה במוקדי הכוח. לא פעם גילינו פערים תפיסתיים בין הציבור הישראלי הכללי לבין קהילת ביתא ישראל. בפרק זה נציג כמה מהנתונים ומהתובנות על היחס בין יהודי אתיופיה בישראל ובין החברה הישראלית.