דור שני: מבושה לגאווה ועד רצון לתיקון

המשבר באמון בממסד הישראליוחוסר הביטוי בציבוריות הישראלית של התרבות והמסורת של יהדות אתיופיה, הצטרפו לתהליכים מוכרים שמתרחשים בהגירה בכל העולם, תהליכים שבהם ההורים המהגרים נעזרים בילדיהם שנולדו בארץ החדשה ושולטים בשפה ובתרבות שאליה נולדו. הדור השני לקהילת ביתא ישראל בארץ מתאר תהליכים דומיםאיך בהתחלה הרגישו בושה במוצאם אך לבסוף השלמה וגאווה.  

תוכן הפרק
0% הושלמו 0/1 שלבים