אגף עגונות ברבנות הראשית לישראל

סרבנות גט ועגינות הן מצבים מצערים שנגרמים לנשים מתוך כבלי ההלכה, אך לרבנות הראשית לישראל יש גם מענה. מעבר לסנקציות שיכולות להיות מוטלות על סרבן הגט, כגון הגבלות אישיות, כלכליות, אזרחיות וציבוריות, לרבנות יש גם זרוע מבצעת – "אגף עגונות". תפקידו של האגף הוא לאתר ולמצוא את סרבני הגט והנעדרים מרחבי כל העולם ולשכנע אותם להעניק גט לאישה שאותה הם מעגנים.

יעילות הפתרון: 

זוהי זרוע ביצועית חשובה של הרבנות שמטרתה לעזור לתיקי גירושים מורכבים שבהם הבעל נמלט או נעלם להגיע לקיצם, ויש לה גם סיפורי הצלחה שבהם מעורבותה של הרבנות הראשית סייעה במתן פתרונות לעגונות שגיטן נמנע מהן מסיבות שונות.

חלקיות הפתרון: 

האגף אולי מסייע בחלק מהמקרים, אך רוב רובם של מקרי סרבנות הגט עדיין עומדים בעינם. מעבר לכך, מבקריה של הרבנות טוענים כי האגף פועל בצורה עצמאית בלי קריטריונים ברורים ושקופים לציבור, כך שגם במקרים שבהם תיקים של נשים עגונות מטופלות שם – הן לא יודעות דבר על התקדמות התיק עד שהוא לא מסתיים.