את מי כוללת החברה הערבית בישראל?

ירושלים

כשמדברים על החברה הערבית בישראל, מתייחסים למעשה למספר קבוצות מיעוט בעלות אמונות דתיות שונות: 80% מהם מוסלמים (כולל בדואים וצ'רקסים), ואילו השאר הם כ-10% נוצרים-ערבים (כולל ארמנים) וכ-10% דרוזים. בישראל יש עוד קבוצות מיעוט, כמו נוצרים לא ערבים, בעלי אמונות דתיות אחרות וכאלה שאינם מסווגים להגדרה דתית כלשהי. עד שנת 1995 נכללו כל אלה תחת האוכלוסייה הערבית, אך החל ממפקד האוכלוסין שהתקיים ב-1995 בוצעה הפרדה בין "אחרים" לבין "ערבים", ולכן כשאנחנו מתייחסים לאוכלוסייה הערבית אנחנו מתייחסים רק לקבוצות הנזכרות לעיל. חשוב להדגיש כי הצ'רקסים לא מחשיבים את עצמם כערבים אך מבחינת מדינת ישראל צירקסים עדיין נכללים בחברה הערבית.