ברית הזוגיות

הצעת "ברית הזוגיות" היא יוזמה להקים מרשם נישואים אזרחי המקביל לזה ההלכתי.

כלומר, זוג שמעוניין להינשא בישראל יוכל לבחור בין שני מסלולים: דתי ואזרחי. על הזוג אף להתחייב שלא יעבור בין המסלולים.

הצעה זו להסדרת זוגיות תהיה מוכרת מצד המדינה מצד אחד, ומצד שני לא תרחיב את מוסד הנישואים באופן שיאיים על פיצול בין דתיים לחילונים, כפי שיש בפתרון הפשוט של נישואים אזרחיים.

קראו את דבריו של הוגה היוזמה, פרופ' שחר ליפשיץ מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ומי שעומד בראש מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי:

ברית הזוגיות היא הסכם בין בני זוג לקיים חיי משפחה. אנחנו מציעים לתת תוקף משפטי לרצונם של בני זוג לבוא בברית הזוגיות באופן שיוענקו להם מלוא הזכויות והחובות החלות על מי שנישאו, אך בלי להינשא. חשוב להדגיש כי על פי הצעתנו, הנישואים והגירושים הדתיים בישראל ייערכו אך ורק בהתאם לדין הדתי, ולכן לא תיפגע הבלעדיות של הנישואים והגירושים הדתיים בישראל. עם זה זוגות שאינם מעוניינים או אינם יכולים להינשא בנישואים דתיים יוכלו למסד את הקשר ביניהם באמצעות מרשם מיוחד. הסדר ברית הזוגיות יקנה לבני הזוג את כל הזכויות והחובות המשפטיות שהחוקים האזרחיים בישראל מקנים כיום לזוגות נשואים, כגון זכויות סוציאליות, זכויות ירושה, זכויות רכוש, מזונות והאפשרות לאמץ ילדים."

היתרונות:

  • מענה רשמי לפסולי החיתון בתוך גבולותיה של מדינת ישראל
  • אין צורך בגט דרך הרבנות אם זוג שנישא במסלול האזרחי בוחר להיפרד.
  • בזכות הרישום המקביל – אין חשש לא לממזרות וגם לא לפילוג בעם

החסרונות:

  • לא באמת פותר את הפילוג בעם, משום שאם מדינת ישראל תכיר רשמית בזוגיות שאינה הלכתית – זהותה היהודית והמסורת עשויות להיפגע.
  • ברית הזוגיות לא נותנת פתרון לאנשים שרוצים להתחתן דווקא על פי דין תורה אבל לא על פי פרשנות הרבנות הראשית לדין זה, כמו רפורמים, קונסרבטיבים וחלק מהקהילות האורתודוקסיות והמסורתיות. אנשים אלה לא רוצים להינשא אזרחית, אך הרבנות לא תאפשר להם להינשא על פי עמדתם ההלכתית.

במסגרת "משאל הנישואים" שערך הקונגרס הישראלי, 62% מהמשיבים ענו כי הם תומכים לחלוטין ביוזמה של ברית הזוגיות.