האם ערבים ויהודים מתחתנים באופן דומה?

חתונה ערבית

השאלה אם יהודים וערבים מתחתנים "אותו דבר" היא קצת מורכבת. מצד אחד, יש הבדלים רבים בין חתונות יהודיות וערביות. מצד שני, גם באוכלוסייה היהודית וגם באוכלוסייה הערבית יש הבדלים פנימיים בין העדות השונות באופי החתונות, ואפשר להגדיר את ההבדלים בין החתונות בעדות השונות כעניין של רצף יותר מאשר כחלוקה דיכוטומית כמו "חתונה חילונית" מול "חתונה דתית". כך גם בחברה הערבית, שבה יש הבדל בין חתונות של בדואים לחתונות של פלאחים, בין חתונות של מוסלמים ובין חתונות של דתות אחרות וכדומה.

 

נוסף על כך, יש פערים בסיסיים יותר בין הקבוצות. ככל שזה נוגע לפער הגילים בין הגברים לנשים, מתברר שבחברה הערבית (מוסלמים, נוצרים ודרוזים) הפער נע סביב ארבע שנים לטובת הגברים, כלומר הנשים צעירות יותר בארבע שנים מהגברים, לעומת הפרש הגילים בין חתנים וכלות יהודים, שעומד על כשנתיים בלבד. נתון מעניין נוסף בהקשר הזה הוא גילן הממוצע של הכלות המוסלמיות, העומד על 22.8 – נמוך יותר מגילן הממוצע של כלות בנות דתות אחרות.

על אף ההבדלים שהזכרנו, מוסד המשפחה חשוב לשני הלאומים – יהודים וערבים כאחד: במשאל הזוגיות, המשפחה והנישואים שערך הקונגרס הישראלי, התבקשו משיבים יהודים וערבים לסמן אם הם מסכימים או לא מסכימים עם ההיגד שלפיו מוסד המשפחה חשוב לחברה ויש להגן עליו. אחוזי ההסכמה עמדו על 79% בקרב היהודים, ו-86% בקרב הערבים.