הסכמי קדם נישואים

מדובר על מסמך שנחתם לפני הנישואים בידי שני בני הזוג, שמנסה לפתור בעיות שייווצרו בעתיד מתוך הסכמה.

יעילות הפתרון:

מצמצם את האפשרות לסרבנות גט משום שההסכמים קובעים מראש "קנסות" והגבלות למקרה שאחד מהם ירצה להתגרש והשני יעכב זאת.

חלקיות הפתרון:

לא תמיד מקובל הלכתית על ידי הגורמים הרבניים השונים, וגם לא פותר את סרבנות הגט לחלוטין, לדוגמה במקרים שבהם לסרבן הגט אין את האמצעות לשלם את סכום המזונות הרגילים, או לחלופין – אם הוא מוּנע מנקמנות ומוכן לשלם עליה מחירים גבוהים מאוד.

האם אתם סבורים שהסכמי קדם נישואים מהווים פתרון טוב למצב?