חובת הרישום

גלובס, חובת רישום

השנים עברו וחוק פקודת הנישואין והגירושין נשאר, מלבד תיקונים קטנים, אותו הדבר. אלא שבשנת 2013 משרד הדתות שינה את פקודת הנישואין והגירושין במה שמכונה "חוק צוהר". עד לתיקון החוק זוגות יכלו להירשם לנישואים רק בלשכת הרבנות שבאזור המצוין בתעודת הזהות של אחד מבני הזוג כמקום מגוריו. התיקון מאפשר לזוגות להירשם בכל אזור שיבחרו, ולא רק במקום שבו הם רשומים בתעודת הזהות, שלרוב זה מקום מגורי ההורים. התיקון אפשר לכל זוג לבחור את רבנות שוהם כמקום הרישום, זאת משום שמקום מגוריו של ראש ארגון רבני צוהר, הרב דוד סתיו הוא בשוהם.

אך לצד תיקון החוק הזה הצטרף תיקון נוסף, בסעיף קטן אך בעל משמעות – הבהרה מפורשת מהו דינו של מי שסידר נישואים לאחר ולא דאג לרישומם כדין:

גלובס, חובת רישום

השנים עברו וחוק פקודת הנישואין והגירושין נשאר, מלבד תיקונים קטנים, אותו הדבר. אלא שבשנת 2013 משרד הדתות שינה את פקודת הנישואין והגירושין במה שמכונה "חוק צוהר". עד לתיקון החוק זוגות יכלו להירשם לנישואים רק בלשכת הרבנות שבאזור המצוין בתעודת הזהות של אחד מבני הזוג כמקום מגוריו. התיקון מאפשר לזוגות להירשם בכל אזור שיבחרו, ולא רק במקום שבו הם רשומים בתעודת הזהות, שלרוב זה מקום מגורי ההורים. התיקון אפשר לכל זוג לבחור את רבנות שוהם כמקום הרישום, זאת משום שמקום מגוריו של ראש ארגון רבני צוהר, הרב דוד סתיו הוא בשוהם.

אך לצד תיקון החוק הזה הצטרף תיקון נוסף, בסעיף קטן אך בעל משמעות – הבהרה מפורשת מהו דינו של מי שסידר נישואים לאחר ולא דאג לרישומם כדין:

"כל שאינו דואג לרישום הנישואין או הגירושין שלו, או לרישום הנישואין או הגירושין שהוא סידר לאחר, דינו – מאסר שנתיים".

כלומר, זוג שנישא באופן פרטי שלא דרך הרבנות ולא דואג להירשם – צפוי לעונש מאסר של שנתיים, עונש שחל על החתן, על הכלה ועל הרב שסידר את החופה.

במילים אחרות, להפרת הסטטוס קוו יש מחיר.

האם לדעתכם מדינת ישראל צריכה להתערב בדרך שבה אזרחים בוחרים להינשא?