ידועים בציבור

זוגות בישראל המקיימים חיים משותפים, למרות שלא נישאו בנישואים רשמיים מקבלים מעמד של "ידועים בציבור". מדובר במעמד לא רשמי שהוכר ע"י בית המשפט כדי להעניק זכויות דומות ולפעמים גם זהות לאלה של זוגות נשואים.

יעילות הפתרון:

קיימת אפשרות למי שלא יכולים או לא מעוניינים להינשא ברבנות להיות מוכרים במדינה כזוג מבלי לצאת מהארץ.

חלקיות הפתרון:

מדובר בתהליך בירוקרטי, מתמשך ובלתי נגמר מול כל גורם ממשלתי בנפרד. נוסף על כך, המעמד המשפטי של "ידועים בציבור" נתון לפרשנות. כלומר, יש שטחים אפורים רבים ביישום ההגדרה המשפטית על חייהם של הזוגות, ואין לזוג ודאות אם המעמד יוכר על ידי המדינה או לא.

נוסף על כך, יש זוגות ידועים בציבור שאינם מעוניינים לקבל על עצמם חובות וזכויות של זוגות נשואים ובכל זאת הם ימצאו את עצמם כבעלי זכויות וחובות כאלה חרף רצונם.

האם אתם סבורים שפתרון "ידועים בציבור" מהווה פתרון טוב לבעיות הנישואים בישראל?