משימה

המשימה: זהו את חוסר הייצוג הגבוה ביותר.

במשחקון זה תידרשו לסדר את המוסדות השונים לפי רמת אי הייצוג הקיימת בהם כפי שהיא נתפסת על ידי ישראלים דוברי רוסית.

סדרו את המוסדות שמאל לימין בסדר יורד,

כלומר: בצד שמאל הציבו את המוסד בו אי הייצוג מורגש ביותר והמשיכו לכיוון ימין