נישואים אזרחיים בחו"ל

אחת החלופות לנישואים דתיים בישראל היא נישואים אזרחיים בחו"ל. כל זוג המעוניין להינשא גם אם הוא מנוע חיתון בישראל – יכול להינשא בחו"ל בנישואים אזרחיים ולאחר מכן לזכות בהכרה בנישואים על ידי מדינת ישראל באמצעות רישום במרשם האוכלוסין.

יעילות הפתרון:

פתרון טוב למי שאינם יכולים או לא מעוניינים להינשא ברבנות, אך רוצים להיות מוכרים כנשואים בישראל.

חלקיות הפתרון:

מדובר בפתרון חלקי, שכן כדי להתגרש או כדי להינשא שנית בארץ הם יצטרכו להתגרש בישראל על פי הדין הדתי החל עליהם (יהודים – ברבנות; מוסלמים – בבית הדין השרעי וכו'). כלומר, זה לא ממש פתרון עבור אלה הנמנעים ממגע עם הרבנות, משיקולים אידיאולוגיים שונים. נוסף על כך, עדיין יכולות להיות בעיות של סרבנות גט ועגינות.