נישואים אזרחיים בחו"ל

אחת החלופות לנישואים דתיים בישראל היא נישואים אזרחיים בחו"ל. כל זוג המעוניין להינשא גם אם הוא מנוע חיתון בישראל – יכול להינשא בחו"ל בנישואים אזרחיים ולאחר מכן לזכות בהכרה בנישואים על ידי מדינת ישראל באמצעות רישום במרשם האוכלוסין.

יעילות הפתרון:

פתרון טוב למי שאינם יכולים או לא מעוניינים להינשא ברבנות, אך רוצים להיות מוכרים כנשואים בישראל.

חלקיות הפתרון:

מדובר בפתרון חלקי, שכן כדי להתגרש או כדי להינשא שנית בארץ הם יצטרכו להתגרש בישראל על פי הדין הדתי החל עליהם (יהודים – ברבנות; מוסלמים – בבית הדין השרעי וכו'). כלומר, זה לא ממש פתרון עבור אלה הנמנעים ממגע עם הרבנות, משיקולים אידיאולוגיים שונים. נוסף על כך, עדיין יכולות להיות בעיות של סרבנות גט ועגינות.

האם אתם סבורים שנישואים אזרחיים בחו"ל מהווים פתרון טוב להשלכות המורכבות של מצב הנישואים בישראל?