סרבנות גט – דעה

קראו את הקטע הבא מתוך טור הדעה של עו"ד אלעד קפלן והשיבו:

הרצון להביא להסדרת הגט הוא מבורך ורבים מהצעדים של הרבנות בשנים האחרונות להחמרת היחס לסרבני גט נכונים ומועילים. […] עם זאת, קשה להתעלם מסירובה של הרבנות לקדם פתרונות הלכתיים – ולא רק סנקציות – שימנעו סרבנות וסחטנות גט. במקרים רבים מדי נכנעו בתי הדין לתכתיבי בעלים סרבנים ונשותיהם נאלצו לוותר על זכויותיהן בכדי שיוכלו להמשיך בחייהן, בעוד הסרבנים יצאו עם תגמול כספי על הסכמתם, ברוב 'טובם', לעשות את הדבר המתבקש ולהפסיק לכבול אישה שאינה מעוניינת בהם – במקום להיענש על סרבנותם […]

דווקא אותם רבנים שפועלים למציאת פתרונות הלכתיים לעגינות מצאו את עצמם מודרים ומורחקים מהמערכת. האם לא הגיע הזמן להפעיל את כוחה של הרבנות נגד אותם רבנים מחללי שם שמיים שפועלים למען סרבני גט? יש כל כך הרבה גורמים מעורבים בסיפור הזה, שרובם גברים וחלקם רבנים. כיצד ייתכן שהאחריות מתגלגלת גם הפעם רק לפתחן של הנשים?"

מתוך: 'כיפה', מהי הדרך הנכונה לטיפול בסרבנות גט?, אלעד קפלן, 20/08/2019

האם לדעתכם האחריות למציאת פתרונות יצירתיים למניעת סרבנות גט מוטלת על הרבנות הראשית?