עד כמה החברה הערבית משתתפת בבחירות?

החברה הערבית

אם נסתכל על נתוני ההצבעה במערכות הבחירות האחרונות, נראה שהחברה הערבית משתתפת בהן באחוזים גבוהים, והמגמה רק מתחזקת.

בבחירות לרשויות המקומיות שנערכו ב-2018, הובילו הרשויות הערביות והדרוזיות באחוזי ההצבעה הגבוהים שלהן (את הנתונים הללו אפשר לראות באתר משרד הפנים). גם בבחירות לכנסת ה-23 שנערכו ב-2020, אחוז ההצבעה הכולל ביישובים הערביים עמד על 64.8%, והיווה את שיעור ההצבעה הגבוה ביותר עבור האוכלוסייה הערבית בשני העשורים האחרונים (נתון זה אינו כולל את המצביעים הדרוזים, שאצלם דפוס ההצבעה נותר דומה לזה שבמערכות הבחירות הקודמות).