פסולי החיתון מדברים

עד עכשיו דיברנו על פסולי החיתון, בואו נשמע מה להם עצמם יש לומר: