מה אתם יודעים על הערבים בישראל?

סמנו נכון או לא נכון (לפי דעתכם) לגבי כל אחד מהמשפטים הבאים: