גזענות ואפליה

קיימות לא מעט טענות לגזענות כלפי יוצאי אתיופיה בציבוריות הישראלית כיום. כדי שנוכל להבין את היקף התופעה, ביקשנו מהנשאלים לדרג את הסכמתם עם מספר היגדים העוסקים בגזענות. התמונה שהתקבלה היא חד משמעית: קיימת בישראל גזענות כלפי יוצאי אתיופיה.  

74% מהישראלים סבורים שהחברה הישראלית מתייחסת בגזענות ליוצאי אתיופיה, 63% מהמשיבים ציינו שנתקלו באופן אישי בביטויי גזענות כלפי יוצאי אתיופיה בסביבתם הקרובה, ו-69% מהמשיבים מסכימים שהגזענות כלפי יוצאי אתיופיה משמעותית יותר בהשוואה לגזענות כלפי עולים מארצות אחרות. מעבר לכך, קיימת הסכמה של 65% כי המשטרה מתנכלת ליוצאי אתיופיה. 

גזענות כלפי יוצאי אתיופיה

נקודה מעניינת במיוחד היא שהגזענות כלפי ישראלים יוצאי אתיופיה אינה מפחיתה את תחושת הגאווה הקהילתית. 97% מבין המשיבים המשתייכים לקהילת ביתא ישראל מעידים כי הם גאים בשייכות שלהם לקהילת יוצאי אתיופיה.