הכרה במעמדם של הקסים

בעוד באתיופיה הקסים היו מוסמכים להנהיג את הקהילה היהודית, להורות תורה בציבור, לערוך חתונות, גירושים לוויות ושחיטה, בארץ הרבנות הראשית לא הכירה כלל במעמדם. לכן בשנת 1992 יצאו קבוצות של ישראלים אתיופים להפגין בדרישה להכיר במעמדם ולשלם את שכרם בדומה לרבני קהילות. 

קסים