שאלון ידע: קהילת יוצאי אתיופיה

בחידון שלפניכם יוצגו שאלות הקשורות למושגים ולהגדרות הנוגעים ליהדות אתיופיה. אתם תידרשו לנסות לזהות את התשובה הנכונה מבין האפשרויות המוצעות, ובסוף כל שאלה תופיע התשובה הנכונה בצירוף הסבר. בסיום החידון תוכלו לראות את הציון שקיבלתם.