נספי סודן

בין השנים 1979–1990, במהלך "מבצע אחים" (שכלל בין השאר את "מבצע משה"), העלייה מאתיופיה לישראל הייתה כרוכה בצעידה בהיחבא של מאות קילומטרים לסודן. רבים מבני הקהילה נתפסו בדרך ונכלאו על ידי שלטונות אתיופיה, אחרים לא עמדו בתנאי הדרך ומתו מתשישות רעב וחולי, במהלך הדרך או במחנות הפליטים, אחרים נשדדו או נתפסו על ידי חיילים סודנים. לפי ההערכות, כחמישית מתוך העולים בשנים אלה נספו בדרך. כ-65% מהנספים היו ילדים עד גיל 18.  

לזכר כל אותם אנשים מציינים את יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, ביום ירושלים, בהר הרצל, סמוך לאנדרטה לזכרם שנחנכה בשנת 2007.  

בסרטון שהפיק הקונגרס הישראלי בשיתוף משרד העלייה והקליטה והמרכז למורשת יהדות אתיופיה, מסופר סיפורה של האנדרטה: