שאלת סקר

האם לדעתכם החברה הישראלית מכירה מספיק את סיפורם של נספי סודן?